And i &&

W przejętej do utrzymania aplikacji napisanej w PHP zauważyłem, że podczas testowania warunków if() zamiast używania operatorów && i || stosowano and i or. Ponieważ ja zawsze używałem tych pierwszych postanowiłem sprawdzić czym to się różni. Po lekturze dokumentacji i sieci można powiedzieć, że sprawa kręci się wokół dwóch rzeczy: kolejność operatorów (operator precedence) i short-circuit evaluation. To drugie nie wiem jak ładnie przetłumaczyć, ale chodzi o jak najszybsze zakończenie sprawdzania warunków true/false – to znaczy kiedy silnik PHP uzna, że zna już odpowiedź, to nie sprawdza pozostałych warunków.

Ma to miejsce kiedy:

  • pierwsza część warunku and zwraca false – bo od razu wiadomo, że cały warunek zwróci false
  • pierwsza część warunku or zwraca wartość true – bo od razu wiadomo, że cały warunek zwróci true

Czytaj dalej

Otwieranie załączników

Zdarza się, że podczas ściągania dokumentów z sieci (doc, xls, csv, …) lub np. otwierania załączników w Outlooku niechcący odznaczymy pole „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu”. I szlag potem nas trafia, bo nie możemy znaleźć jak to przywrócić.

Przekopanie całych menu opcji, ustawień i preferencji zazwyczaj nic nie daje. Najlepiej od razu iść do miejsca, gdzie i tak jakaś opcja by grzebała.

Otwórz okno Eksploratora Windows, jeśli nie masz jakiegoś na wierzchu. Z menu wybierz Narzędzia -> Opcje folderów… a potem zakładkę „Typy plików”.

W oknie „Zarejestrowane typy plików” wybierz interesujące Cię rozszerzenie. Ja mam najczęściej problem przy plikach Excela, to szukam XLS. Po podświetleniu rozszerzenia powinien pokazać się przycisk „Zaawansowane”. Klik. Zaznacz pole „Potwierdź otwarcie po pobraniu” i pozamykaj okna klikając wszystkie „OK”.

Voila.