And i &&

W przejętej do utrzymania aplikacji napisanej w PHP zauważyłem, że podczas testowania warunków if() zamiast używania operatorów && i || stosowano and i or. Ponieważ ja zawsze używałem tych pierwszych postanowiłem sprawdzić czym to się różni. Po lekturze dokumentacji i sieci można powiedzieć, że sprawa kręci się wokół dwóch rzeczy: kolejność operatorów (operator precedence) i short-circuit evaluation. To drugie nie wiem jak ładnie przetłumaczyć, ale chodzi o jak najszybsze zakończenie sprawdzania warunków true/false – to znaczy kiedy silnik PHP uzna, że zna już odpowiedź, to nie sprawdza pozostałych warunków.

Ma to miejsce kiedy:

  • pierwsza część warunku and zwraca false – bo od razu wiadomo, że cały warunek zwróci false
  • pierwsza część warunku or zwraca wartość true – bo od razu wiadomo, że cały warunek zwróci true

Czytaj dalej