Przez proxy z konsoli

Czasem zachodzi potrzeba połączenia się ze stroną internetową z poziomu konsoli windows (np. przy aktualizacji gemów w Ruby). Co zrobić, jeśli jesteśmy zmuszeni korzystać z proxy? Sposobów jest kilka, najprostszy chyba ten: ustawić zmienną środowiskową http_proxy:

set http_proxy=http://user:haslo@adres.serwera.proxy:port

Wyłącza się to poprzez

set http_proxy=

Można też rozbić wpis na kilka:

set http_proxy=http://adres.serwera.proxy:port
set http_proxy_user=user
set http_proxy_pass=haslo