ZF: Długości pól formularza na podstawie bazy

Kiedy tworzymy formularz w Zend Frameworku przesyłamy potem dane z niego do bazy. Czasem się okazuje, że długość wprowadzanych danych przekracza długość pola tabeli i przez to pojawia się błąd w stylu „String data, right truncated: 7 ERROR value too long for type character varying(40)” (PostgreSQL). Żeby temu zapobiec można ustawić dodatkowe walidatory dla pól formularza, które będą bazowały na informacjach z metadanych tabeli. Można to osiągnąć m.in. tak:
Czytaj dalej