PHP + Apache + Imagick na Windows 7

Zadanie – zainstalować obsługę Image Magick na maszynie deweloperskiej z Windows7 64-bit. Integracja z PHP 5.3.8 jako moduł Apache 2.2.x.

PHP 5.3.8 musi być w w wersji Thread Safe, bo ona jest przewidziana do integracji jako moduł Apache 2.2 (zawiera bibliotekę php5apache2_2.dll, której jest pozbawiona wersja Non Thread Safe przeznaczona na dostęp CGI). Ponieważ do budowy PHP stosowany jest kompilator VC9, to potrzebne są binaria Apache skompilowane także VC9. Do pobrania z Apache Lounge.

Obsługa rozszerzenia imagick wymaga posiadania zainstalowanego Image Magick. Ściągamy wersję 32-bitową, ponieważ PHP też jest w wersji 32-bit. Najlepiej zastosować się do zaleceń autorów – jeśli nie wiesz co potrzebujesz, to ściągaj wersję Q-16-windows-dll. Podczas instalacji należy zaznaczyć dodanie Image Magick do ścieżki systemowej. Następnie ściągamy php_imagick.dll – nie ma obecnie wersji windows na PECL, więc bierzemy bezpośrednio ze strony autora rozszerzenia (wybieramy wersję Thread Safe). Bibliotekę kopiujemy do podkatalogu ext, zmianiamy nazwę na php_imagick.dll i dodajemy rozszerzenie

extension=php_imagick.dll

I gotowe.

EDIT: Nie do końca gotowe. Jeśli zatrzymamy się w tym punkcie biblioteka będzie się podłączała i zobaczymy ją w phpinfo(), ale każdorazowe wywołanie funkcji Imagick() będzie powodowało restart Apache. Żeby działało poprawnie należy zainstalować wersję Image Magick nie nowszą niż 6.6.4.0. Patrz też: odpowiedź na stackoverflow