Uruchamianie procesu gotowego SAS w .NET

Zadanie: uruchomić proces gotowy SAS w ramach własnego programu w C#. Z dokumentacji wynika, że możemy wykorzystać StoredProcessService (patrz plik sas.chm w katalogu z instalacją SAS Integration Technologies*). Mamy dostępne dwie metody: Execute i ExecuteWithResults (która zwraca także wynik działania procesu). Parametrami wywołania są nazwa procesu gotowego w ramach repozytorium oraz oddzielana spacjami lista parametrów procesu z ich wartościami.

Tylko co to jest to repozytorium i jak je znaleźć?
Czytaj dalej

Perfmon – liczniki VMWare

Jeśli chcemy monitorować serwer w środowisku wirtualnym VMWare możemy skorzystać z liczników w sekcjach VM Processor i VM Memory. Zdarza się jednak – jak w moim przypadku – że ich nie widać, mimo że w systemie zainstalowano VMWare tools.

Okazuje się, że grupy liczników są dostępne, ale w pewnych przypadkach mogą posiadać inne nazwy. Z listy należy wybrać sekcje Win32_PerfRawData_vmGuestLib_VCPU oraz Win32_PerfRawData_vmGuestLib_VMEM. Można to poprawić zmieniając czasowo ustawienia regionalne i reinstalując VMWare Tools.