Uruchamianie procesu gotowego SAS w .NET

Zadanie: uruchomić proces gotowy SAS w ramach własnego programu w C#. Z dokumentacji wynika, że możemy wykorzystać StoredProcessService (patrz plik sas.chm w katalogu z instalacją SAS Integration Technologies*). Mamy dostępne dwie metody: Execute i ExecuteWithResults (która zwraca także wynik działania procesu). Parametrami wywołania są nazwa procesu gotowego w ramach repozytorium oraz oddzielana spacjami lista parametrów procesu z ich wartościami.

Tylko co to jest to repozytorium i jak je znaleźć?
Czytaj dalej