Kto wdrażał projekt do SSISDB?

Jeśli pojawi się potrzeba wskazania palcem osoby, która wdrożyła do SSISDB projekt, który nie przechodzi walidacji albo powoduje błędy przetwarzania możemy skorzystać z widoku catalog.operations:

SELECT TOP 10
	o.created_time,
	o.object_name,
	o.start_time,
	o.caller_name
FROM SSISDB.catalog.operations o
WHERE
	1 = 1
	AND o.operation_type = 101          -- 101 == deployment
	AND o.object_name = '<nazwa_projektu>'
ORDER BY
	o.operation_id DESC

Można też wykorzystać bezpośrednio tabelę internal.operations, ale opis struktury i informacja o szukanym typie operacji jest w dokumentacji widoku catalog.operations.