GRANT, DENY i kolumny tabeli

Model uprawnień SQL Server stosuje kaskadowe dziedziczenie uprawnień. To znaczy, że uprawnienia nadane na wyższym poziomie automatycznie obowiązują na poziomach niżej. Pełna ścieżka dziedziczenia to:

 1. Instancja
 2. Baza danych
 3. Schemat
 4. Element schematu (tabela, widok, procedura, funkcja)
 5. Kolumna (w przypadku tabel i widoków)

W modelu uprawnień jest dodatkowo przyjęta zasada, że DENY jest ważniejsze niż GRANT. Czyli np. DENY na poziomie schematu powoduje brak dostępu do wszystkich obiektów w schemacie – nawet jeśli do elementu schematu przypisano wprost uprawnienie za pomocą GRANT. Dotyczy to wszystkich obiektów, poza kolumnami.

Czytaj dalej

Konto usługi SQL Server: WMI Provider error

A dokładniej: „WMI Provider error: This parameter is incorrect. [0x80070057]”. Błąd pojawił się w momencie zmiany konta serwisowego dla usługi SQL Server Agent za pomocą narzędzia Sql Server Configuration Manager.

sqlserversqlagentserviceerror

Pierwsza myśl – coś się stało z WMI i może trzeba będzie przebudować repozytorium (np. jak tu: https://blogs.technet.microsoft.com/askperf/2009/04/13/wmi-rebuilding-the-wmi-repository/) . Ale zmiana innego konta zadziałała bez zarzutu.

Problem pojawiał się tylko dla tego jednego konta – bez względu na to czy chciałem ustawić dla usługi konto domenowe, czy wirtualne zawsze pojawiał się ten sam błąd. Szukając więcej na temat błędu trafiłem na stronę WMI Error Constants w MSDN, gdzie napisano że to wcale nie błąd WMI tylko systemowy:

0x8007xxxx
Errors originating in the core operating system. WMI may return this type of error because of an external failure, for example, DCOM security failure.

Zatem przebudowa repozytorium WMI odpada, bo zupełnie nic nie da w tym przypadku. Ten sam numer błędu występuje także przy innych sytuacjach, np kopiach zapasowych, czy np. zdalnym wywołaniu sesji WMI na innym komputerze.

W kilku linkach przy wyszukiwaniu rozwiązania znalazłem sugestię, żeby zmienić ustawienia konta nie za pomocą Sql Server Configuration Managera, tylko standardowo przez konfigurację z poziomu Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.

I mimo że zawsze podkreśla się, żeby do zmian ustawień usług korzystać tylko z programu Sql Server Configuration Manager – zmiana konta w standardowym oknie konfiguracyjnym usługi zadziałała – mogłem bez problemu ustawić konto domenowe dla usługi.

Okazało się, że konto Local System zostało wcześniej ustawione właśnie przez zwykłą edycję usługi w narzędziach administracyjnych i próba zmiany z poziomu konfiguratora usług SQL Server nie dawała rezultatu.

Wniosek: czym się strułeś, tym się lecz. Jeśli zmieniasz parametry usługi nie tak jak trzeba, to odwróć potem sytuację też nie tak jak trzeba.

Podłącz się do SQL Server na lokalnej maszynie wirtualnej Virtualbox

W ramach funkcjonalności kontrolki SSIS będziemy wykorzystywać SQL Server jako bazę dla tabel pomocniczych przechowujących informacje o plikach na serwerze, metadane przetwarzań i listę plików do pobrania. W tym celu pomyślałem, żeby wykorzystać jedną z maszyn wirtualnych postawionych na Virtualbox. System operacyjny maszyny to Windows 2012 R2 Standard z zainstalowanym SQL Server 2016 CTP3 jako instancją nazwaną. Co teraz trzeba zrobić, żeby połączyć się z systemu głównego/ gospodarza(?) (host) do systemu gościa (guest)?
Czytaj dalej

Kto wdrażał projekt do SSISDB?

Jeśli pojawi się potrzeba wskazania palcem osoby, która wdrożyła do SSISDB projekt, który nie przechodzi walidacji albo powoduje błędy przetwarzania możemy skorzystać z widoku catalog.operations:

SELECT TOP 10
	o.created_time,
	o.object_name,
	o.start_time,
	o.caller_name
FROM SSISDB.catalog.operations o
WHERE
	1 = 1
	AND o.operation_type = 101     -- 101 == deployment
	AND o.object_name = '<nazwa_projektu>'
ORDER BY
	o.operation_id DESC

Można też wykorzystać bezpośrednio tabelę internal.operations, ale opis struktury i informacja o szukanym typie operacji jest w dokumentacji widoku catalog.operations.

SSMS 2008 i błąd przeglądania kostek OLAP

Podczas próby przeglądania w SSMS 2008 kostek OLAP na serwerze SSAS może pojawić się błąd:

Nieprawidłowy ciąg klasy. (Exception from HRESULT: 0x800401F3 (CO_E_CLASSSTRING))

(lub zbliżony)

Naprawa:
1) Zainstalować/przeinstalować/naprawić Microsoft Office 2003 Web Components. Jeśli masz nowszego Office – zainstaluj, bo OWC nie wchodzi w skład pakietu od wersji Office 2007. Do pobrania stąd: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22276 To główna porada jaką możemy znaleźć w sieci.
2) Jak nie pomogło (u mnie nie pomogło) dodatkowo zainstaluj/przeinstaluj Analysis Services OLE DB Provider (SQLSERVER2008_ASOLEDB10.msi) stąd: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26728, Ta porada pochodzi z http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqlanalysisservices/thread/20cff7ec-a69f-4a98-ab8a-c736cf17b4bb/

SQL Server: Jak szybko sprawdzić rozmiary tabel w bazie

CREATE TABLE #rozmiary (
	_name varchar(128),
	_rows int,
	_reserved varchar(18),
	_data varchar(18),
	_index_size varchar(18),
	_unused varchar(18)
)

INSERT INTO #rozmiary exec sp_MSforeachtable "sp_spaceused [?]"

SELECT * FROM #rozmiary ORDER BY _rows DESC

DROP TABLE #rozmiary

Wada – nie podaje przestrzeni nazw w kolumnie _name. Dokumentacja zaleca w takich wypadkach stosowanie sys.dm_db_partition_stats lub sys.dm_db_index_physical_stats

SSRS 2008 – dzień drugi

Walka trwa. Już sporo udało się uruchomić, ale pojawiają się kolejne ciekawostki do ogarnięcia. Dzień drugi jest tu potraktowany dość dowolnie, bo w rzeczywistości rozciągnął się na kilka. Razem z wujkiem Googlem rozwiązujemy kolejne problemy.

Problem 1. Nie działa wysyłka maili subskrybowanych raportów.

Błąd „Failure sending mail: The transport lost its connection to the server.”

Najprawdopodobniej próba wysłania za dużego załącznika Excela. Przy czym „za duży” może być różnie interpretowane. Znalezione rozwiązanie: „zwiększyć dopuszczalny rozmiar wiadomości na serwerze SMTP”. Pierwsza myśl – raczej tu nie ma zastosowania – w moim przypadku maksymalny rozmiar wiadomości to 25MB, załącznik ma 8MB.

Okazało się, że było blisko, ale trzeba szukać gdzie indziej. Akurat serwer SMTP, przez który wysyłamy pocztę jest tylko przekaźnikiem (relay) do właściwego serwera SMTP. Ustawienia rozmiarów wiadomości były bardzo niskie. Zwiększenie do rozmiaru dozwolonego przez główny serwer SMTP oraz zrestartowanie IISa na serwerze-przekaźniku rozwiązało problem.

Błąd „Failure sending mail: At least one of the From or Sender fields is required, and neither was found. Mail will not be resent.”

Wprowadzono alias (np. nazwę użytkownika domenowego) zamiast adresu e-mail: http://support.microsoft.com/kb/945601/pl. Sprawdź zarówno ustawienia subskrypcji jak i konta wysyłającego maile w Reporting Services Configuration Manager, sekcja E-mail settings.

Błąd „The transport error code was 0x800ccc6d. The server response was 552 4.3.1 Message size exceeds fixed maximum message size”

Rozmiar załącznika typu CSV przekracza dozwolony rozmiar ustawiony na serwerze SMTP. Co ciekawe ten błąd wystąpił tylko dla załącznika CSV – dla pozostałych zgłaszał „transport lost”.

Problem 2. Jak przychodzę do pracy i uruchamiam stronę z raportami, to strasznie długo się wczytuje. Potem już jest dobrze. No, prawie dobrze.

W SSRS istnieje pojęcie czasu recyklingu raportów (domyślnie 720 minut). Jest to związane z ogólnym pojęciem appdomain recycling w .NET, ale nie będę teraz tego zgłębiał. Generalnie objawia się to przez wyczyszczenie z pamięci wszystkich ustawień aplikacji. A po restarcie pierwsze uruchomienie wymaga ponownego ich załadowania, co powoduje dłuższy czas oczekiwania.

Rozwiązanie 1: wydłużyć czas recyklingu oraz automat odpalany w nocy, który za nas będzie udawał pierwszego użytkownika: http://www.pawlowski.cz/2011/07/solving-issue-long-starting-report-ssrs-2008/

Rozwiązanie 2: przygotować prosty raport, którego głównym zadaniem będzie uruchamianie się w krótkich odstępach czasu co pozwoli zapobiec restartowi. Patrz: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/is/sqlreportingservices/thread/bbaafd07-2897-4b9a-920a-7dbb03047635

Problem 3. Mam w raporcie parametr, który jest listą rozwijaną wielokrotnego wyboru. Chcę, żeby domyślnie były zaznaczone wszystkie wartości (wybranie „Select All”).

Jako wartość domyślną ustaw te same wartości jakie są dostępne w liście wyboru.

Problem 4. Jak tworzę wykres, to jako wartości na nim od razu mi wrzuca albo SUM(), albo COUNT(). Ja nie chcę żadnego agregatu, tylko żeby pokazał mi to, co daję na osi Y.

Obok pola agregatu nacisnąć strzałkę (trójkąt), żeby pokazała się lista rozwijana. Wybrać Expression. Zamiast wartości agregowanej, np. =Count(Fields!Pole.Value) daj samo =Fields!Pole.Value

Problem 5. Eksport do CSV robi to co powinien, czyli oddziela przecinkami. A ja chcę średniki (jak w Excelu), albo nawet tabulator.

W pliku rsreportserver.config odszukaj sekcję Render. Zawiera ona serię wpisów dotyczących renderowania raportów. Zostawiamy istniejący wpis dotyczący CSV i dodajemy drugi, własny:

<Extension Name="CSV 2" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.DataRenderer.CsvReport,Microsoft.ReportingServices.DataRendering">
    <OverrideNames>
        <Name Language="en-US">CSV (oddzielany srednikiem)</Name>
    </OverrideNames>
    <Configuration>
        <DeviceInfo>
            <FieldDelimiter>;</FieldDelimiter>
        </DeviceInfo>
    </Configuration>
</Extension>

Po kolei:

 • Extension[@Name] – bo każde musi mieć swoją nazwę
 • Type – taki sam jak dla CSV
 • OverrideNames/Name[@language] – chcemy własny opis rozszerzenia renderującego; w moim przypadku język en-US, bo podajemy język systemu operacyjnego
 • Configuration/DeviceInfo/FieldDelimiter – jaki ma być separator

Więcej na temat własnego rozszerzenia renderującego w BOL: Customizing Rendering Extension Parameters in RSReportServer.Config oraz parametry bezpośrednio dla CSV: CSV Device Information Settings.

W przykładzie nie ma polskich liter. Jeśli chcesz ich użyć pamiętaj, żeby zapisać plik jako UTF-8, inaczej będą krzaki.

SSRS 2008 na W2K8. R2.

Piękny tytuł. Ogólnie chodzi o walkę z konfiguracją i spowodowanie działania SQL Server Reporting Services 2008 (R2) na Windows Server 2008 (również R2). Rozpoznanie bojem – uczymy się usługi i kierujemy się zasadą, że ma najpierw działać, a potem będziemy robić żeby było lepiej. Będzie nadal strzelanie skrótami.

Atak 1. Raport stworzony i działający w BIDS nie chce się osadzić (tak będzie po polsku „deploy”?) na serwerze.

„Nie chce się osadzić” może przyjmować różne znaczenia. U mnie to były:

1) Error „The permissions granted to user ‚…’ are insufficient for performing this operation”.
Czytaj dalej

SQL Server 2008 – dodaj grupę lokalną jako login

Przy zarządzaniu dostępami do SQL Servera możemy dodać grupę użytkowników jako jeden login. Potem ułatwia to zarządzanie – zamiast tworzyć i kasować dostęp do serwera i bazy dla każdego nowego użytkownika wystarczy go dodać lub usunąć z grupy. Jak to się robi – na przykładzie ustawienia lokalnej grupy administratorów serwera jako sysadminów SQL Servera:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [NAZWA_SERWERA\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'NAZWA_SERWERA\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

Uruchomienie takich poleceń wygeneruje błąd:

Msg 15401, Level 16, State 1, Line 1
Windows NT user or group 'NAZWA_SERWERA\Administrators' not found. Check the name again.
Msg 15007, Level 16, State 1, Procedure sp_addsrvrolemember, Line 68
'NAZWA_SERWERA\Administrators' is not a valid login or you do not have permission.

Okazuje się, że jeśli chcemy dodać grupę lokalną musimy zamiast nazwy serwera użyć BUILTIN:

USE [master]
GO
CREATE LOGIN [BUILTIN\Administrators]
FROM WINDOWS
WITH DEFAULT_DATABASE=[master]
GO

EXEC master..sp_addsrvrolemember
@loginame = N'BUILTIN\Administrators',
@rolename = N'sysadmin'
GO

I działa.